www.raves.nl

Deze website is gewijd aan de wiskunde waarbij meetkunde kan worden bedreven door algebraïsche vergelijkingen op te lossen zoals door René Descartes ontwikkeld is. Het kiezen van een assenstelsel met coördinaten maakt het mogelijk meetkundige stellingen en vermoedens algebraïsch te bewijzen. Stellingen over cirkels en lijnen, parabolen en hyperbolen; koordenvierhoeken; raaklijnen aan cirkels, zwaartelijnen; etc. …. etc. kunnen worden vertaald naar algebraïsche vergelijkingen met a, b, c, d ….., x, y en z Wat ik eens tijdens een wiskundeles als vermoeden uitte over drie cirkels die elkaar snijden is het volgende onderwerp: Mijn vermoeden dat die 3 koorden door één punt gaan…. Mij leek het een uitdaging om dit eens te bewijzen zonder meetkundige hulp (van grootheden als Thales; Menelaos; Euclides; Plato en vele andere grootheden), zonder literatuur te raadplegen ……..gewoon zelf met cartesische coördinaten uitwerken... soms gebruik makend van berekeningen met vectoren. In het wiskunde-boek voor 5VWO wiskunde B (deel 3) van "Getal en Ruimte" staan enkele juweeltjes van opgaven die hier ook uitgewerkt zijn. Die gaan met name over berekeningen met behulp van vectoren.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren maakt mij er fijntjes op attent dat er al iets bestond in de theorie over “machtlijnen” van cirkels aangaande de eerste stelling van de hoofdpagina van www.raves.nl. De bewijstrant is echter anders.

De meeste meetkundige bewijzen tonen vernuft; slimme trucjes, listige hulplijnen en zijn veel korter dan de cartesische bewijzen. Een van de lastigste bewijzen op grond van coördinaten is die van de Stelling van Pappos. . . Kijk eens rustig naar het bewijs er van en je verbaast je over een wirwar van variabelen in vergelijkingen die bij het gelijkstellen kwadraten opleveren die echter alle verdwijnen na wegdeling van geschikte factoren; alles netjes volgens de regels van de algebra en zelfs na het bestuderen van alle uitzonderingen “kloppen”! Kijk ook eens naar de eenvoud van het bewijs van de hoogtelijnenstelling, die je met een handjevol regels zo opschrijft! En kijk eens naar De Zwaartelijnstelling......en naar het cartesisch bewijs van De Stelling van Napoleon! (deed die dan ook aan wiskunde?....ja kennelijk wel; ik wist dat ook niet!)
Klik op de link ( in Geogebra; interactief!) om de gelijkzijdige driehoeken van de Stelling van Napoleon te zien transformeren door punt B of punt C te verslepen. Of op een van de andere (interactieve) links.

Eerlijkheid gebiedt mij toe te geven dat niets alles "eventjes" cartesisch te bewijzen is..... Bijvoorbeeld De Stelling van Descartes (zelf!) Of die van Apollonius van Perga. Daar ben ik al wel heel ver gekomen en BIJNA bij een algebraïsche oplossing. Dat is wel zo ongeveer De Opdracht! Bewijs die maar eens met cartesische coordinaten! Je leest er meer over in de link naar De Stelling van Adriaan van Oomen

Heel verfrissend is een korte cursus Logica geplaatst speciaal voor 5VWO wiskunde C.

een foto uit 1999...